προσφύω

προσφύω
ΝΜΑ [φύω]
(συν. το μέσ.) προσφύομαι
α) φυτρώνω πάνω σε κάτι («τὰ δὲ κέρατα προσπέφυκε μᾱλλον τῷ δέρματι», Αριστοτ.)
β) είμαι δυνατά προσκολλημένος πάνω σε κάτι
αρχ.
1. κάνω κάτι να φυτρώσει
2. μτφ. συνδέω κάτι στενά με κάτι άλλο, προσαρμόζω στερεά («ταῡτ' ἀληθῆ... προσφύσω λόγῳ» — αυτά τα αληθινά θα βεβαιώσω, Αισχύλ.)
3. μέσ. (στον Αριστοτ. για κάθε εξωτερική αύξηση που δεν αποτελεί μέρος τού οργανισμού) αναπτύσσομαι πάνω σε κάτι («προσπέφυκε τῇ ὑστέρᾳ τὸ ᾠόν», Αριστοτ.).

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • προσφύω — cause to grow to aor subj act 1st sg προσφύ̱ω , προσφύω cause to grow to pres subj act 1st sg προσφύ̱ω , προσφύω cause to grow to pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προσφυέντα — προσφύω cause to grow to aor part pass neut nom/voc/acc pl προσφύω cause to grow to aor part pass masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προσφυέντων — προσφύω cause to grow to aor part pass masc/neut gen pl προσφύω cause to grow to aor imperat pass 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προσφῦσαι — προσφύω cause to grow to aor part act fem nom/voc pl προσφύω cause to grow to aor inf act …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προσφῦσαν — προσφύω cause to grow to aor part act fem acc sg προσφύω cause to grow to aor part act neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προσφύηται — προσφύω cause to grow to aor subj mid 3rd sg προσφύ̱ηται , προσφύω cause to grow to pres subj mp 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προσφύντα — προσφύω cause to grow to aor part act neut nom/voc/acc pl προσφύω cause to grow to aor part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προσφύντων — προσφύω cause to grow to aor part act masc/neut gen pl προσφύ̱ντων , προσφύω cause to grow to aor imperat act 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προσεφύη — προσφύω cause to grow to aor ind pass 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προσεφύησαν — προσφύω cause to grow to aor ind pass 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”